กิจกรรม


โรงเรียนบ้านนาฝาย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่วัดบ้านโนนดู่พัฒนา และวัดรังษีบ้านนาฝาย

โพสต์27 ก.ค. 2559 23:59โดยโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านนาฝาย โดย นายฉลาด บุรีวงศ์วัฒนะ ตำแหน่ง ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อกิจพระพุทธศาสนาอันเป็นอานิสงส์พิเศษที่ประพฤติ ปฏิบัติกันสืบไปกิจกรรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว นักเรียนระดับปฐมวัย

โพสต์8 ก.ค. 2559 01:10โดยโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านนาฝายกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โพสต์8 ก.ค. 2559 00:55โดยโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  จัดขึ้นเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2559

  
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2559)

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:20โดยโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1


กิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2559)

โพสต์30 มิ.ย. 2559 20:53โดยโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 21:03 ]

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ภายใต้หัวข้อ "วันสุนทรภู่ ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 20:52โดยโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 01:14 ]
1-6 of 6