ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านนาฝาย


   
                              ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวการรับสมัครนักเรียน
  โรงเรียนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนในปีการการศึกษา 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  โรงเรียนบ้านนาฝายจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนดังนี้
  1.เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น เว้นวันหยุดราชการ  ส่ง 7 ก.ค. 2559 22:33 โดย โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา