งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62


ตารางการแข่งขัน

 ที่ID     รายการสถานที่     วันที่ เวลา หมายเหตุ
 1000085  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  อาคาร 1 ห้อง 101-113
 7 ธ.ค.2555
ลำดับที่1-61   
08.30-16.00  
000091  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3  สนามฟุตบอล 17 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61 
 08.30-17.30แข่ง วันที่ 7-8 ธ.ค.55
ลำดับที่ 1-30 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-60
แข่ง 8 ธ.ค.55
 
 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  สนามบาสเกตบอล7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 6 
 08.30-16.00 แข่ง วันที่ 7-8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-60
แข่ง 8 ธ.ค.55
 000096 Science Show ม.1-ม.3 สนามวอลเล่ย์บอล 27 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61 
 08.30-16.00 แข่ง วันที่ 7-8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-60 แข่ง 8 ธ.ค.55
 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 1  7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
 08.30-16.00 แข่ง วันที่ 7-8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 7 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-60 แข่ง 8 ธ.ค.55Comments