โรงเรียนนาฝาย จัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2555

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน2555 โรงเรียนบ้านนาฝายจึงจัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00น เป็นต้นไป เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นก่อนการเปิดภาคเรียน 

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 22:33 โดย โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1 ]

โรงเรียนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนในปีการการศึกษา 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โรงเรียนบ้านนาฝายจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนดังนี้
1.เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น เว้นวันหยุดราชการ1-1 of 1