โรงเรียนบ้านนาฝาย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่วัดบ้านโนนดู่พัฒนา และวัดรังษีบ้านนาฝาย

วันที่โพสต์: 28 ก.ค. 2016, 6:59:27

โรงเรียนบ้านนาฝาย โดย นายฉลาด บุรีวงศ์วัฒนะ ตำแหน่ง ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อกิจพระพุทธศาสนาอันเป็นอานิสงส์พิเศษที่ประพฤติ ปฏิบัติกันสืบไป