ติดต่อเรา

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 044-853-093 โทรสาร 044-853093

http://bnf.chaiyaphum1.go.th