โรงเรียนนาฝาย จัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2555

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน2555 โรงเรียนบ้านนาฝายจึงจัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00น เป็นต้นไป เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นก่อนการเปิดภาคเรียน